Projektowanie, Nadzór, Generalne wykonawstwobiuro@kanwo.pl
Siedziba: ....................... Pracownia:
KanWo.pl ....................... KanWo.pl
58-320 Walim ....................... 58-100 Świdnica
ul. Wyszyńskiego 83 ....................... ul. Ofiar Oświęcimskich 23/2
NIP: 886-133-12-05 .......................